Repartizare grupe - învățământ preșcolar 2023-2024 *** Formațiuni clasa pregătitoare 2023-2024 *** Ținută școlară 2023-2024 *** Comunicat proiect PNRR *** Regulament de utilizare a bazei sportive *** Achiziții POCU - DAVINCI *** Înscrierea copiilor în învățământul preșcolar 2023-2024 *** Ofertă educațională 2023-2024

Erasmus

NETWORK OF ENTREPRENEURIAL SCHOOLS - www.entrepreneurialschoolsnetwork.com

Network of Entrepreneurial Schools is a project that intends to contribute to develop an innovative approach for entrepreneurship education programs.

Co-funded by the Erasmus + Programme of European Union (2018-1-PT01-KA201-047413), during 24 months, organizations from Portugal (DNA Cascais and DYPALL Network), Greece (Directorate of Secondary Education of Karditsa), Latvia (Maltas Vidusskola) and Romania (Scoala Gimnaziala "Traian" Craiova) will collaborate in a research study to set up a practical and concrete framework for entrepreneurial schools - Scale of Reference for "Entrepreneurial Schools“ - that will create the basis for the establishment of an European Network of Entrepreneurial Schools.

NETWORK OF ENTREPRENEURIAL SCHOOLS

Network of Entrepreneurial Schools (Rețeaua de școli antreprenoriale) este un proiect de parteneriat strategic Erasmus+ care își propune să contribuie la dezvoltarea unei abordări inovatoare pentru programele de educație antreprenorială.

Proiectul este cofinanțat prin programul Erasmus + al Uniunii Europene (2018-1-PT01-KA201-047413). Pe parcursul celor 24 de luni (2018-2020), organizațiile partenere din Portugalia (DNA Cascais și Rețeaua DYPALL), Grecia (Directorate of Secondary Education of Karditsa), Letonia (Maltas Vidusskola) și România (Scoala Gimnaziala "Traian" Craiova) vor colabora într-un studiu de cercetare pentru a stabili un cadru practic și concret pentru școlile antreprenoriale - Scala de referință pentru "școli antreprenoriale" - care va crea baza pentru înființarea Rețelei Europene a Școlilor Antreprenoriale.

SUMAR PROIECT

CONSORTIUL

AGÊNCIA DNA CASCAIS
PORTUGAL
www.dnacascais.pt

DYPALL NETWORK
PORTUGAL
www.dypall.com

DIRECTOR OF SECONDARY EDUCATION OF KARDITSA
GREECE
http://dide.kar.sch.gr

SCOALA GIMNAZIALA TRAIAN CRAIOVA
ROMANIA
www.scoala-traian.ro

MALTAS VIDUSSKOLA
LATVIA
http://skola.malta.lv

 

REZULTATE

Facebook: www.facebook.com/scoalatraiancv
E-mail: contact@scoala-traian.ro, tel/fax +40251599561
Adresa: Craiova, Dolj, str. Principatele Unite 7, 200138