Repartizare grupe - învățământ preșcolar 2023-2024 *** Formațiuni clasa pregătitoare 2023-2024 *** Ținută școlară 2023-2024 *** Comunicat proiect PNRR *** Regulament de utilizare a bazei sportive *** Achiziții POCU - DAVINCI *** Înscrierea copiilor în învățământul preșcolar 2023-2024 *** Ofertă educațională 2023-2024


ÎNVĂȚĂM PENTRU VIAȚĂ!

Non scholae, sed vitae discimus!
~ Seneca ~

O școală a încrederii care își valorizează toți elevii și le oferă pregătire pentru viață, pentru viitor!

MISIUNE

Școala noastră oferă o experiență educațională completă pentru toți copiii, le oferă echilibru, încredere și pregătire academică de calitate, în acord cu nevoile, provocările, interesele și obiectivele proprii, valorizându-le aptitudinile și talentele, încurajându-le eforturile, urmărind dezvoltarea de competențe-cheie, împlinirea lor pe plan personal, social și profesional, pregătirea pentru viață și pentru viitor.

ȚINTE STRATEGICE 2026

  1. ȘCOALA ÎNCREDERII - Transformarea unității de învățământ într-o comunitate a încrederii, a contribuției și a binelui
  2. ȘCOALA DIGITALĂ - Modernizarea procesului educativ și creșterea calității actului educational prin adaptarea metodelor de predare la folosirea tehnologiilor informaționale
  3. EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ - Dezvoltarea ofertei educaționale centrată pe competențe, adaptată cerințelor societății în continuă schimbare, nevoilor, intereselor, provocărilor și obiectivelor elevilor
  4. EDUCAȚIE PENTRU VIITOR - Încurajarea cooperării europene, a democrației, echității sociale, diversității culturale, nonviolenței, cetățeniei active și dezvoltării durabile


Facebook: www.facebook.com/scoalatraiancv
E-mail: contact@scoala-traian.ro, tel/fax +40251599561
Adresa: Craiova, Dolj, str. Principatele Unite 7, 200138