Admitere Liceu 2024-2025 *** Rezultate Concursul "Prietenul meu, Mate" - etapa județeană *** Evaluarea Națională II, IV, VI *** Buletin Informativ 2023-2024 *** Evaluarea Națională Clasa a VIII-a 2024 *** Informații burse 2023-2024 *** Ținută școlară 2023-2024 *** Comunicat proiect PNRR 

POC

FEN

Titlul proiectului: IMBUNATATIREA ACCESULUI LA PROCESUL DE INVATARE IN MEDIUL ONLINE IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL COMPETITIVITATE

Cod MySMIS: 144508

COMPETITIVI ÎMPREUNĂ!

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014 – 2020

Numele beneficiarului: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN” CRAIOVA

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul e-educație cu scopul accesibilizării procesului de învățare în mediul online.

Rezultate: Dotarea cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, în număr de 1142, precum și a altor echipamente/ dispozitive electronice precum 64 laptopuri, 25 Sistem All-In-One, 25 camere web conferință, 25 proiectoare și 25 ecrane de proiecție, 25 routere wireless, sistem management pentru 1142 dispozitive și 25 table interactive necesare desfășurării activității didactice în unitatea de învățământ.

Valoarea totală a proiectului: 2.437.634,84 Lei

Finanțarea nerambursabilă: 2.437.634,84 Lei, din care valoarea eligibilă din FEDR: 2.071.989,62 lei și valoarea eligibilă din bugetul național: 365.645,22 lei

Data începerii proiectului: 30.06.2021

Data finalizării proiectului: 28.02.2023

 

Facebook: www.facebook.com/scoalatraiancv
E-mail: contact@scoala-traian.ro, tel/fax +40251599561
Adresa: Craiova, Dolj, str. Principatele Unite 7, 200138