Concurs Îngrijitor *** Examen Cambridge YLE 2024 *** Admitere Liceu 2024-2025 *** Rezultate Concursul "Prietenul meu, Mate" - etapa județeană *** Evaluarea Națională II, IV, VI *** Buletin Informativ 2023-2024 *** Evaluarea Națională Clasa a VIII-a 2024 *** Informații burse 2023-2024

Transparenta

 

BULETIN INFORMATIV 2023-2024

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

a) Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea unității de învățământ:

b) Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice:

-Organigrama scolii
- Program de funcționare: luni - vineri, 7.30 – 19.00 (vacanțe școlare: 8.00-16.00 - toate compartimentele)
- Program de lucru Secretariat: luni - joi, 7.30 – 19.00: contact@scoala-traian.ro, 0251599561
- Program de audiențe Director: luni, 17.00 - 18.00; marți: 12.00-13.00, vineri: 12.00-13.00
- Program de audiențe Director adjunct: miercuri, 12.00-13.00, joi, 18.00 - 19.00
- Program de funcționare Bibliotecă: luni - vineri, 7.30 – 15.30
- Program de lucru Contabilitate: luni - vineri, 8.00 - 16.00
- Program de funcționare Compartiment Administrativ: luni - vineri, 7.00 - 20.00
- Program de lucru Informatician: luni - vineri, 8.00 - 16.00, gabriel@scoala-traian.ro 
- Program Cabinet consiliere școlară:

  • Mirela Isuf (localul 2, etaj 1) - luni: 16.00 - 19.00, marți: 10.00-14.00, miercuri:11.00-14.00, joi: 11.00-15.00, vineri: 08.00 - 10.00
  • Oana Cătănoiu (localul 2, etaj 1) - miercuri: 8.00-12.00, joi: 9.00-14.0

- Program Cabinet logopedie: prof. Daniela Ciobanu - luni, marți: 8.00-11.00

- Program Cabinet medical:

  • Dr. Mihaela Stoenescu: luni: 12.00-19.00, miercuri: 12.00-19.00, vineri: 7.00-14.00
  • Dr. Simona Cîrcotă: marți: 12.00-19.00, joi: 8.00-15.00, vineri: 8.00-15.00/10.30-17.30
  • As. Cristina Pițigoi: luni: 8.00-16.00, miercuri: 8.00-16.00, vineri: 10.00-18.00
  • As. Cati Bucur: marți: 7.30-15.30, joi: 11.00-19.00, vineri: 10.30-17.30/8.00-15.00

- Orar ciclul primar
- Orar ciclul gimnazial
- Program suport educațional și consiliere pentru părinți

c) Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice:
- Director: Diana Brătucu, diana.bratucu@scoala-traian.ro
- Director adjunct: Anca Bunăiașu, anca.bunaiasu@scoala-traian.ro
- Componența Consiliului de Administrație: aici
- Responsabil cu difuzarea informațiilor publice: Diana Brătucu, director, contact@scoala-traian.ro

d) Coordonate de contact:
Școala Gimnazială ”Traian” Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, Craiova, Dolj, 200138, telefon/fax: +40 251 599 561, e-mail: contact@scoala-traian.ro, website: www.scoala-traian.ro

e) Sursele financiare: bugetul de stat, extrabugetare (închiriere spații, donații/sponsorizări)

f) Programele și strategiile proprii:

g) Lista cuprinzând documentele de interes public:
Documente utile
Documente legislative și legături utile
Asigurarea calității
Procedura acces

h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii: aici

Solicitarea informațiilor de interes public se face în baza Formularului pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001 disponibil aici:
- Formular-tip cerere de informații de interes public

i) Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se considera vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate

Conform prevederilor art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, persoana lezată în drepturile sale se poate adresa cu reclamaţie administrativă Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale „Traian” Craiova, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştină a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor desemnaţi în cadrul instituţiei pentru aplicarea prevederilor Legii 544/2001. Modelele formularelor sunt disponibile aici:
- Reclamație administrativă (1)
- Reclamație administrativă (2)

Dacă solicitantul, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă se simte în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei publice.
Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea 544/2001.

 

DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC 2023-2024

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC 2020-2021

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC 2017-2018:

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC 2016-2017:

Facebook: www.facebook.com/scoalatraiancv
E-mail: contact@scoala-traian.ro, tel/fax +40251599561
Adresa: Craiova, Dolj, str. Principatele Unite 7, 200138