Repartizare grupe - învățământ preșcolar 2023-2024 *** Formațiuni clasa pregătitoare 2023-2024 *** Ținută școlară 2023-2024 *** Comunicat proiect PNRR *** Regulament de utilizare a bazei sportive *** Achiziții POCU - DAVINCI *** Înscrierea copiilor în învățământul preșcolar 2023-2024 *** Ofertă educațională 2023-2024

Transparenta

BULETIN INFORMATIV 2022-2023

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

a) Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea unității de învățământ:

b) Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice:

- Organigrama scolii 2022 - 2023
- Program de funcționare: luni - vineri, 7.30 – 19.00
- Program de lucru Secretariat: luni - vineri, 7.30 – 19.00
- Program de funcționare Bibliotecă: luni - vineri, 7.30 – 15.30
- Program de lucru Contabilitate: luni - vineri, 8.00 - 16.00
- Program de funcționare compartiment Administrativ: luni - vineri, 7.00 - 20.00
- Program de lucru informatician: luni - vineri, 8.00 - 16.00, gabriel@scoala-traian.ro 
- Program Consilier școlar - luni: 14.00 - 16.00, marți, miercuri, joi, vineri: 10.00 - 14.00

- Program de audiențe Director: marți, 12.00 - 14.00; miercuri, 12.00-14.00
- Program de audiențe Director adjunct: luni, 12.00-14.00, vineri, 12.00 - 14.00

c) Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice:
- Director: Elena Diana Brătucu, diana.bratucu@scoala-traian.ro
- Director adjunct: Ana Jipescu, ana.jipescu@scoala-traian.ro
- Componența Consiliului de Administrație: aici
- Responsabil cu difuzarea informațiilor publice: Elena Diana Brătucu, director, contact@scoala-traian.ro

d) Coordonate de contact:
Școala Gimnazială ”Traian” Craiova, Str. Principatele Unite, nr. 7, Craiova, Dolj, 200138, telefon/fax: +40 251 599 561, e-mail: contact@scoala-traian.ro, website: www.scoala-traian.ro

e) Sursele financiare: bugetul de stat, extrabugetare (închiriere spații, donații/sponsorizări)

f) Programele și strategiile proprii:

g) Lista cuprinzând documentele de interes public:
Documente utile
Documente legislative și legături utile
Asigurarea calității
Procedura acces

h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii: aici

Solicitarea informațiilor de interes public se face în baza Formularului pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001 disponibil aici:
- Formular-tip cerere de informații de interes public

i) Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se considera vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate

Conform prevederilor art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, persoana lezată în drepturile sale se poate adresa cu reclamaţie administrativă Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale „Traian” Craiova, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştină a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor desemnaţi în cadrul instituţiei pentru aplicarea prevederilor Legii 544/2001. Modelele formularelor sunt disponibile aici:
- Reclamație administrativă (1)
- Reclamație administrativă (2)

Dacă solicitantul, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă se simte în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei publice.
Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea 544/2001.

 

DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC 2020-2021

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC 2017-2018:

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC 2016-2017:

Facebook: www.facebook.com/scoalatraiancv
E-mail: contact@scoala-traian.ro, tel/fax +40251599561
Adresa: Craiova, Dolj, str. Principatele Unite 7, 200138