Ținută școlară elevi 2024-2025 *** Evaluare Națională 2024 *** Concurs Îngrijitor ***  Admitere Liceu 2024-2025 *** Buletin Informativ 2023-2024 ***

Despre noi - Scurt istoric

Școala Gimnazială ”Traian” Craiova este una dintre școlile cu tradiție din Craiova, fiind atestată pentru prima oară în anul 1880, când funcționa în Casa Parohială a Bisericii Sf. Nicolae (str. Amaradia, nr. 45), după ce, timp de un an, în casa parohială funcționase o singură clasă, clasa I divizionară cu 34 de elevi, a depins de Școala Primară Publică „Obedeanu”, singura școală din partea de vest a Craiovei din acel timp.

La 15 octombrie 1880, prin ordinul ministrului, se autoriza ca școala cu corespondență și administrație.

La intervenția primului dascăl și director al școlii, preotul, Demetriu Eliescu,  la 18 noiembrie 1980,  primește numele Școala Primară de Băieți Nr. 6, apoi, la 25 mai 1882, primește numele Școala Primară de Băieți Nr. 6 ”Traian”. Fiind un bun cunoscător al istoriei, a găsit cel mai potrivit model pentru educația elevilor noii școlii înființate, Traian, „cel mai bun dintre împărații Romei, Optimus-Principes”, cel care a pus sigiliul Romei peste meleagurile Daciei. După istoricul antic Dio Caius, ”Traian era cu totul deosebit, mai ales prin simplitatea moravurilor sale. Nu invidia, nici nu neîndreptățea pe nimeni, ci, dinpotrivă, îi onora pe toți cei buni și înălța în demnități, de aceea nici nu se temea și nici nu ura pe nimeni. Nu-și apleca urechea la intrigi și nici nu cădea pradă mâniei.”

Între 1881 și 1888, în urma reparațiilor, școala a funcționat cu 2 săli de clasă. Între 1888 și 1890 s-a închiriat un alt spațiu în apropiere pentru clasa a III-a, nou înființată

Începând cu anul școlar 1890-1891, în urma construcțiilor două săli de clasă noi, Școala Primară de Băieți Nr. 6 „Traian” funcționează cu 4 clase în aceeași locație.

În 1904, directorul școlii, Silvestru Spulbereanu, transmite propunere ca școala să fie mutată în casele generalului Gheorghe Anghelescu, situate pe locul actual al Școlii „Traian”, acolo unde funcționa, încă din 1883, Școala de Fete Nr. 3 „Elena Matei Basarab”. Astfel, la 21 septembrie 1906, directorul este invitat să pună piatra de temelie a localulurile școlii: o clădire pentru Școala de Băieți Nr. 6, o clădire pentru Școala de Fete Nr. 3, o clădire pentru locuința directorului și o clădire pentru cantina școlară.  În 1908 s-a realizat mutarea Școlii Primare de Băieți Nr. 6 ”Traian” în localul nou din str. Solomon din Valea Vlăicii (actuala str. Principatele Unite, nr. 7).

Din 1927 s-a aprobat și învățământul ”supraprimar”, cu clasele V-VII.

În anul 1940, Școala Primară de Băieți Nr. 6 „Traian” devine Școala Primară de Băieți Nr. 1, iar Școala Primară de Fete Nr. 3 „Elena Matei Basarab” devine Școala Primară de Fete Nr. 1. Din studiul recensământului, reiese că din acel an funcționează și grădinița în instituția noastră.

În 1948, școlile funcționează sub denumirea de Școala de 7 ani Nr. 1 cu ciclul I și ciclul II, respectiv Școala de 7 ani Nr. 1 de 7 ani Nr. 1 cu ciclul I și ciclul II.

Din anul 1952, Școala Primară de Băieți Nr. 1 devine Școala Elementară de 7 ani Nr. 2, iar Școala Primară de Fete Nr. 1 devine Școala Elementară de 7 ani Nr. 3.

În anul școlar 1955-1956 se face mixara claselor: băieți și fete.

În 1967 s-a trecut la învățământul de 8 ani, iar în 1969 cele două școli au fost unificate, sub titulatura de Școala Generală de 8 ani Nr. 2.

Decizia de a reveni la numele de „Traian”,  în primăvara anului 1995, s-a făcut printr-o hotărâre proprie aducând satisfacţie pintre elevi şi părinţi, precum și printre bunicii lor care învățaseră în Școala „Traian”.

În 1990, clădirile au început să fie renovate și modernizate, iar acum pot face față cu succes cerințelor actuale.

An de an, Școala Gimnazială „Traian” oferă servicii educaționale de mare calitate pentru copii din tot orașul Craiova, dar și din localitățile limitrofe. Școala noastră se remarcă prin rezultatele de excepție pe care elevii le obțin la examenele naționale, dar și la olimpiadele și concursurilor școlare, ceea ce o situează în topul celor mai bune școli din județ și din țară. Absolvenții noștri sunt admiși la colegiile de prestigiu din Craiova, continuându-și pregătirea în spiritul obținerii performanței școlare.

 

Oferta educaționala 2017-2018

Facebook: www.facebook.com/scoalatraiancv
E-mail: contact@scoala-traian.ro, tel/fax +40251599561
Adresa: Craiova, Dolj, str. Principatele Unite 7, 200138