Concursul "Micul Școlar” 2023 *** Concurs Ingrijitor (determinată) *** Mobilitate personal didactic *** Achizitii proiecte POCU DAVINCI *** Anunț selecție experți POCU/987/6/26/15407 *** Ținută școlară elevi 2022-2023 *** Ofertă educațională 2022-2023

Despre noi - Dotari

 • 22 de săli de clasă
 • 3 săli de grupă
 • Laborator de informatică (sponsorizare Kaufland)
 • Laborator de fizică-chimie
 • Laborator de biologie
 • Sală pentru substanţe chimice şi aparatură fizică
 • Cabinet de desen
 • Cabinet de muzică
 • Bibliotecă cu 14 448 de volume
 • Sală de lectura
 • Sală de mese
 • Cabinet medical
 • Cabinet de asistență psihopedagogic
 • Sală de sport
 • Spaţiu de joacă amenajat
 • Spațiu verde
 • Teren de sport
 • Monitorizare video

Facebook: www.facebook.com/scoalatraiancv
E-mail: contact@scoala-traian.ro, tel/fax +40251599561
Adresa: Craiova, Dolj, str. Principatele Unite 7, 200138