Achizitii proiect POCU DAVINCI *** Anunț selecție experți POCU/987/6/26/15407 *** Ținută școlară elevi 2022-2023 *** Ofertă educațională 2022-2023

Revista scolii

REVISTA ȘCOLARĂ “ZBOR INFINIT” - NR. 2/2018  - vizualizați aici cerințele materialelor propuse pentru publicare. Termen de transmitere a materialelor: 28 ianuarie 2018, revistatraian@gmail.com
REVISTA ȘCOLARĂ “ZBOR INFINIT”


Editor:
Școala Gimnazială ”Traian” Craiova
Str. Principatele Unite, Nr. 7, 200138
Craiova, Dolj, România
Tel : +40 251599561
E-mail: contact@scoala-traian.ro
Website: www.scoala-traian.ro
www.facebook.com/scoalatraiancv

Cod de identificare ISSN şi ISSN-L/înregistrarea Bibliotecii Naţionale a României:
Zbor infinit (Online) = ISSN 2559 - 0324
ISSN–L 2559 - 0324

Facebook: www.facebook.com/scoalatraiancv
E-mail: contact@scoala-traian.ro, tel/fax +40251599561
Adresa: Craiova, Dolj, str. Principatele Unite 7, 200138